football is our passion!

Port Stephens

 

Salamander Bay - click to BOOK

 • Mon @ 9.00am:   2-3 yo
 • Mon @ 9.45am:   3-5 yo
 • Mon @ 10.30am:  3-5 yo 
 • Wed @ 3.45pm:    3-5 yo
 • Wed @ 4.30pm:    6-8 yo
 • Wed @ 5.15pm:    9-12 yo

 

Medowie - click to BOOK

 • Thur @ 3.45pm:  3-5 yo 
 • Thur @ 4.30pm:  6-8 yo 
 • Thur @ 5.15pm:  9-12 yo
 • Fri @ 9.00am:      2-3 yo
 • Fri @ 9.45am:      3-5yo 

 

Tomaree Sports Complex - click to BOOK
 • Mon @ 4.00pm:     3-5 yo
 • Tue @ 3.45pm:     5-6 yo

 

Shoal Bay - click to BOOK  

 • Sat @ 9.00am:     3-5 yo 
 • Sat @ 9.45am:     6-8 yo